Śpieszymy poinformować o sukcesach naszych uczennic

w

XXIV Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych w Łodzi .

W kategorii prac plastycznych

  I miejsce zajęła  Wiktoria Wegner z klasy IIIcTOR za pracę "Orzeł"

III miejsce -  Natalia Skrobiszewska z IVcTOR za pracę "Maska"

Obie prace zostały przygotowane pod opieką pani prof Ryszardy Malarskiej.

Ogromne gratulacje.