W związku z sytuacją epidemiologiczną terminarz naboru na rok szkolny 2020/21, sposób przeliczania punktów oraz wykaz niezbędnych dokumentów zostanie opublikowany po ukazaniu aktualnych aktów prawnych.