Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE - 4.5.2016 L 119/3) oraz Ustawy z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)   

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSEiU w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych

W Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi obowiązują następujące klauzule informacyjne:

  1. Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów

  2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  3. Klauzula informacyjna dla pracowników
    Klauzula informacyjna dla pracowników pedagogicznych

  4. Klauzula informacyjna stosowane przy zleceniach, umowach o dzieło,
    z wykonawcami, kontrahentami.

  5. Klauzula informacyjna o monitoringu.