Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2021/22 zostaną opublikowane po ukazaniu się odpowiednich aktów prawnych.