• język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

 

Uczniowie z klas technik organizacji turystyki korzystają z projektów realizowanych szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami.

W 2018 zakończony został projekt ”Azymut na sukces”

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie. Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych lub do podjęcia pracy  w biurach podróży i agencjach turystycznych w hotelach, zakładach hotelarskich, pensjonatach, domach wczasowych, w ośrodkach informacji turystycznej 

Uczniowie technikum realizują program

 • przedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:
  • projektowania imprez i usług turystycznych,
  • zamawiania imprez i usług turystycznych;.
  • prowadzenia informacji turystycznej,
  • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
  • rozliczania usług i imprez turystycznych.
 • przedmiotów ogólnokształcących (geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym).

 

Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz egzaminu maturalnego.

W kształceniu zawodowym wspierają nas lokalne firmy w których organizujemy praktyki zawodowe.

Tak, otrzymasz dyplom technika organizacji turystyki jeżeli spełnisz następujące warunki:

1. zdasz egzaminy zawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:

kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • projektowania imprez i usług turystycznych,
 • zamawiania imprez i usług turystycznych;.

 

kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania usług i imprez turystycznych.

Uwaga! Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

2. uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)

 

Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

 • jesteś ciekawy świata i ludzi, lubisz podróże,
 • zauważasz i doceniasz walory turystyczne różnych regionów Polski i świata,
 • łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi i współpracować w grupie,
 • nie boisz się nowych wyzwań i jesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.