OGŁOSZENIE

Aktualizacja

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

Powołując się na pismo EFSVI.40.5.8.2020.BWI z dnia 30.03.2020r. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi podejmuje decyzję o realizowaniu online szkoleń oraz zajęć językowych prowadzonych z uczniami w ramach projektu „„Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI. Kształcenie zawodowe.

Zajęcia będą się odbywały zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w trybie online.

W związku z powyższym zmianie ulega dotychczasowy harmonogram zajęć:

  1. Język angielski w logistyce globalnej grupa I. CZWARTEK godz. 11.00 – 14.00
  2. Język angielski w ekonomii grupa III. ŚRODA         11.00 – 14.00

Zajęcia językowe online od 29.04.2020

  1. Nowy harmonogram szkoleń – Wirtualny Transport i Wirtualny Magazyn

Wirtualny Transport poziom rozszerzony

 grupa  II.

Zajęcia online  18 – 19.04.2020

                          25 – 26.04.2020

 grupa I.

Zajęcia online   16-17.05.2020

Wirtualny Magazyn – poziom rozszerzony

Grupa II.

Zajęcia online 2 – 3. 05.2020

                        9 – 10 05.2020

Grupa I.

Zajęcia online – 23 – 24 maja 2020

Wirtualny Transport – szkolenie dla nauczycieli

 Zajęcia online 25 – 27.05.2020

Wirtualny Magazyn -  szkolenie dla nauczycieli

Zajęcia online 29.05.2020

Savior – vivre w pracy i żuciu codziennym

Grupa I.   Logistyk             4 - 5.06.2020   godz.  15:00 -19:30

Grupa III. Ekonomista       9 - 10.06.2020  godz.  10:00 -14:30

Grupa II.  Logistyk            25 – 26.06.2020 godz. 10:00-14:30

Grupa IV. Ekonomik         29 – 30.06.2020 godz.  9:00-13:30

Ogólne informacje o projekcie

.