Warsztaty przyszłych logistyków i organizatorów reklamy

w Uniwersytecie Łódzkim

            W ostatnim tygodniu października 2018 r. Uczniowie klas 2b i 2c uczestniczyli w warsztatach nt. Czas decyzji. O skutecznym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Zajęcia przybliżyły Uczniom etapy procesu podejmowania decyzji oraz wskazały czynniki utrudniające i ułatwiające podejmowanie decyzji. Ponadto po wypełnieniu testu – diagnozy własnego potencjału zyskali możliwość określenia własnych predyspozycji zawodowych.

Lekcje odbyły się w ramach realizacji celów kształcenia – wymagań ogólnych wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia poprowadził pracownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.