VI edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 7 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi odbył się etap regionalny VI edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Organizatorem konkursu był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, który dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pracowników oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, zaprosił uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, laureatów etapów szkolnych, do udziału w konkursie.

Do konkursu przystąpiło 61 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie pisemnego testu składającego się z 35 pytań (za każdą prawidłową odpowiedź był przyznawany 1 punkt). Między trojgiem uczniów, którzy uzyskali największą liczbę 33 punktów, doszło do dogrywki, która ostatecznie zadecydowała o zajęciu miejsc od 1 do 3.

Zwycięzcami etapu regionalnego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” zostali:

I miejsce: Ewelina Świdzińska – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (33 pkt + 13 pkt w dogrywce)

II miejsce: Agnieszka Dziąg – z Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi (33 pkt + 10 pkt w dogrywce)

III miejsce: Łukasz Wojtowicz – z Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie (33 pkt + 10 pkt w dogrywce)

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy konkursu dyplomy
i upominki, które wręczyli; w imieniu Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi – starsi inspektorzy pracy – główni specjaliści Marta Boguszewska i Marek Kostrzewski, Dyrektor Szkoły Henryka Michalska oraz zastępca Dyrektora Dorota Serwik – Porowska. Podziękowania i dyplomy otrzymali także opiekunowie (nauczyciele) za przygotowanie uczniów do konkursu.

Zwycięzcy etapu regionalnego będą walczyli o główną nagrodę w Ogólnopolskim finale, który odbędzie się w dniu 18.04.2018 w Centrum Nauki „KOPERNIK” w Warszawie.