Warsztaty plastyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolneo -Wychowawczym "Jordanówka"