1. SKIEROWANIE NA BADANIA kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia pobiera z sekretariatu Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi do dnia 18 lipca 2019 godz. 12.00. (w rekrutacji uzupełniającej do 23 sierpnia 2019 do godz. 15.00.)

 

  1. Po odbyciu badań lekarskich kandydat dostarcza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie do sekretariatu ZSEiU wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w dniach od 16 lipca 2019 godz. 12.00 do 24 lipca 2019 godz. 12.00(w rekrutacji uzupełniającej od 21 sierpnia 2019 godz. 12.00 do 29 sierpnia 2019 godz. 15.00).