1. SKIEROWANIE NA BADANIA kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia pobiera z sekretariatu Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi do dnia 18 lipca 2019 godz. 12.00. (w rekrutacji uzupełniającej do 23 sierpnia 2019 do godz. 15.00.)

 

  1. Po odbyciu badań lekarskich kandydat dostarcza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie do sekretariatu ZSEiU wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w dniach od 16 lipca 2019 godz. 12.00 do 24 lipca 2019 godz. 12.00(w rekrutacji uzupełniającej od 21 sierpnia 2019 godz. 12.00 do 29 sierpnia 2019 godz. 15.00).

 

 

 

Lista podmiotów wykonujących badania lekarskie

dla kandydatów do szkół średnich