Programy realizowane, ogólnopolskie

Złożenie i zatwierdzenie Wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług

w Łodzi”

złożonego w ramach Osi XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działania XI.3.1Kształcenie zawodowe RPO

od stycznia 2017 do grudnia 2019

 

 

 

Udział młodzieży i pozyskanie doposażenia w ramach projektu „Klucz do zatrudnienia” złożonego w ramach Osi XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działania XI.3.1Kształcenie zawodowe RPO

Od 01 września 2017r

 

 

 

Udział młodzieży i pozyskanie doposażenia w ramach projektu „Egzamin zawodowy ” złożonego w ramach Osi XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działania XI.3.1Kształcenie zawodowe RPO

Od 01 września 2017r

 

 

 

Złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w programie „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” oraz planowanie różnorodnych działań w ramach tego projektu