Wycieczka integracyjna

 

 

do ZOO z dziećmi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 "Jordanówka ".