Technik organizacji reklamy


 

Technik organizacji reklamy ma za zadanie docieranie do odbiorców różnymi środkami reklamy, aby skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania.

Zajmuje się planowaniem i organizacją działalności reklamowej i promocyjnej, stosuje różne formy reklamy w kampaniach reklamowych oraz metody badań rynku reklamy.

W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej.

 

 

Idealny kandydat do zawodu powinien:

 

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają się dwukrotnie:

 • w klasie II (kwalifikacja AU.29.Sprzedaż produktów i usług reklamowych)
 • w klasie III (kwalifikacja AU.30.Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej)

 Najważniejsze przedmioty zawodowe:

 • podstawy działalności gospodarczej,
 • sprzedaż produktu reklamowego,
 • marketing w reklamie,
 • Informatyka w reklamie,
 • techniki reklamy,
 • projektowanie środków techniki reklamy,
 • język angielski zawodowy.

Kryteria rekrutacyjne

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

 • Wynik procentowy z języka polskiego
 • Wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Wynik procentowy z matematyki
 • Wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 • Wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym

Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: geografia
 • Czwarty punktowany przedmiot: informatyka

Praktyki zawodowe

W klasie III uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych oraz działach marketingu przedsiębiorstw.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów wyższych  

lub być zatrudniony w:

 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu i reklamy,
 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • działach promocji środków masowego przekazu,
 • studiach produkcyjnych,
 • agencjach public relations.