Technik obsługi turystycznej


 

Technik obsługi turystycznej zajmuje się fachowym i kompleksowym świadczeniem usług turystycznych. Jest gotowy do pracy w różnych działach biur podróży, w hotelach specjalizujących się w organizacji kongresów i w hotelach dla biznesmenów.

Jego zadaniem jest planowanie trasy podróży dla klientów indywidualnych lub organizacja grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych.

Potrafi dokonać kalkulacji i rozliczenia imprezy turystycznej, prowadzi również badania popytu oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. 

 

 

 

 

Idealny kandydat do zawodu powinien:

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają się dwukrotnie:

 • w klasie II (kwalifikacja TG.14.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych)
 • w klasie III (kwalifikacja TG.15.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych)

Najważniejsze przedmioty zawodowe:

 • podstawy działalności gospodarczej w turystyce,
 • planowanie i organizacja usług turystycznych,
 • marketing usług turystycznych
 • geografia turystyczna
 • informacja turystyczna,
 • język niemiecki zawodowy,
 • język angielski zawodowy

  

Kryteria rekrutacyjne

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

 • Wynik procentowy z języka polskiego
 • Wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Wynik procentowy z matematyki
 • Wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 • Wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym

Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: geografia
 • Czwarty punktowany przedmiot: informatyka

Praktyki zawodowe

W klasie II i III uczniowie odbywają 8 – tygodniowe praktyki zawodowe w hotelach  

i biurach turystycznych.

Możliwości zatrudnienia.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego lub może podjąć pracę:

 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję swojego regionu
 • w biurach podróży i agencjach turystycznych
 • w hotelach, zakładach hotelarskich, pensjonatach, domach wczasowych
 • w ośrodkach informacji turystycznej.