Technik logistyk


 

Logistyk to najczęściej poszukiwana specjalizacja przez pracodawców. Prognozy rynkowe wskazują, że tendencja ta będzie wciąż rosnąca.

Logistyk planuje, realizuje i kontroluje przepływ surowców, materiałów i wyrobów gotowych

z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji. Organizuje transport i magazynowanie  

produktów.

Dzięki logistykom firmy oszczędzają i zarabiają więcej niż inne.

 

 

 

Idealny kandydat do zawodu powinien:

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają się dwukrotnie:

  • w klasie II (kwalifikacja AU.22. Obsługa magazynów)
  • w klasie III (kwalifikacja AU.32. Organizacja transportu)

Najważniejsze przedmioty zawodowe:

  • podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • gospodarka zapasami,
  • magazynowanie,
  • procesy transportowe,
  • usługi spedycyjne
  • informatyka w logistyce,
  • język angielski zawodowy,
  • język niemiecki zawodowy.

 

Praktyki zawodowe

W klasie III uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w firmach  

spedycyjnych i logistycznych.

  

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,  

handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Patronat 

Klasy logistyczne w ZSEiU objęte są patronatem firmy DHL.

 

 

 

Od roku 2008 klasy logistyczne biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.

 

 

 

 

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu