Technik logistyk


 

Logistyk to najczęściej poszukiwana specjalizacja przez pracodawców. Prognozy rynkowe wskazują, że tendencja ta będzie wciąż rosnąca.

Logistyk planuje, realizuje i kontroluje przepływ surowców, materiałów i wyrobów gotowych

z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji. Organizuje transport i magazynowanie  

produktów.

Dzięki logistykom firmy oszczędzają i zarabiają więcej niż inne.

 

 

 

Idealny kandydat do zawodu powinien:

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają się dwukrotnie:

 • w klasie II (kwalifikacja AU.22. Obsługa magazynów)
 • w klasie III (kwalifikacja AU.32. Organizacja transportu)

Najważniejsze przedmioty zawodowe:

 • podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • gospodarka zapasami,
 • magazynowanie,
 • procesy transportowe,
 • usługi spedycyjne
 • informatyka w logistyce,
 • język angielski zawodowy,
 • język niemiecki zawodowy.

Kryteria rekrutacyjne

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

 • Wynik procentowy z języka polskiego
 • Wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Wynik procentowy z matematyki
 • Wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 • Wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym

Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: geografia
 • Czwarty punktowany przedmiot: informatyka

Praktyki zawodowe

W klasie III uczniowie odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w firmach  

spedycyjnych i logistycznych.

  

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,  

handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Patronat 

Klasy logistyczne w ZSEiU objęte są patronatem firmy DHL.

 

 

 

Od roku 2008 klasy logistyczne biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.

 

 

 

 

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu