Technik ekonomista


 

Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu lub kontroli procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa w którym jest zatrudniony może prowadzić prace związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywać typowe prace biurowe.

Idealny kandydat do zawodu powinien:

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają się dwukrotnie:

 • w klasie II (kwalifikacja AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)
 • w klasie III kwalifikacja AU.36. Prowadzenie rachunkowości)

 

Najważniejsze przedmioty zawodowe:

 • działalność gospodarcza
 • planowanie i sprawozdawczość w organizacji
 • rachunkowość i analiza finansowa
 • pracownia ekonomiczna
 • pracownia rachunkowości
 • język angielski zawodowy

Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia
 • matematyka lub język angielski (do wyboru przez ucznia)

Kryteria rekrutacyjne

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

 • Wynik procentowy z języka polskiego
 • Wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Wynik procentowy z matematyki
 • Wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 • Wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym

Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot: geografia
 • Czwarty punktowany przedmiot: informatyka

 

Praktyki zawodowe

W klasie II i III uczniowie odbywają 6 – tygodniowe praktyki zawodowe w bankach, urzędach skarbowych i przedsiębiorstwach.

Możliwości zatrudnienia:

 • własna działalność gospodarcza
 • praca na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • praca na stanowiskach operacyjnych w bankach, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządu terytorialnego.

Każdego roku uczniowie klas ekonomicznych biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej