www.karan.pl- uzależnienia

www.brpd.gov.pl- rzecznik praw dziecka

www.poradnia.narkomania.org.pl- internetowa poradnia

www.kbpn.gov.pl -dla rodziców o narkotykach

www.bezpieczny-uczen.pl

www.dyzurnet.pl- każdy użytkownik Internetu  może anonimowo zgłosić napotkane lub otrzymane za pośrednictwem sieci treści o charakterze niezgodnym z polskim prawem.

www.alkoholizm.akcjasos.pl- wszystko o uzależnieniu od alkoholu

www.narkotykitwojazguba.pl- dla młodzieży narkotykom NIE

www.niepal.pl- serwis internetowy dotyczący problemu nikotynizmu

www.jabluszkowo.pl- dla osób chcących rzucić palenie

www.dopalaczeinfo.pl- serwis dotyczący problematyki ?dopalaczy?

www.dzieckoswiadek.plserwis dotyczący problematyki przemocy

www.dzieckokrzywdzone.pl -serwis dotyczący problematyki przemocy