WYPRAWKA 2018- możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników.

Na stronie UMŁ  w zakładce Nauka i Edukacja

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/pomoc-dla-uczniow-irodzicow/wyprawka-szkolna/

- zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania do zakupu podręczników w ramach rządowego programu " Wyprawka 2018". Termin składania wniosków (wraz z kompletem dokumentów - faktury, poświadczenia zakupu, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych) u pedagoga - 27 września 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych