25.11.2014r.

  Otwarcie pracowni przyrodniczo - turystycznej

 

 

"Ekoturysta"

  W dniu 25 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomii i Usług została oficjalnie otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Ekoturysta" utworzona dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wkładu własnego Rady Rodziców ZSEiU w Łodzi.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

  • Pani Anna Kuś-Kasprzak ? Inspektor w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
  • Pani mgr inż. Ewa Baczewska - Dyrektor ZSEiU w Łodzi .


Następnie opiekun pracowni p. Zbigniew Bednarek przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą zmian w pracowni. W celu przybliżenia zebranym gościom tematu ekoturystyki odtworzony został film zrealizowany przez uczniów szkoły pod kierunkiem p. Krzysztofa Sagalary.

W ostatnim punkcie spotkania młodzież zaprezentowała  za pomocą modeli sposoby uzyskiwania energii elektrycznej.

Powstała ekopracownia ma służyć wszystkim uczniom podczas realizacji zajęć z

 

- przedmiotów zawodowych turystycznych,

- biologii,

- fizyki,

- chemii,

- geografii.

Całkowity koszt zadania wyniósł 27 931,65 zł, z tego dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi wyniosła 25 931,65 zł, a dofinansowanie z Rady Rodziców ZSEiU 2000 zł.